The Goose and the Golden Eggs in Macedonian ( Гуската и златните јајца )

Aesop

Reading Level: 2-3Book Description

This is the illustrated e-book containing the story of the goose and the golden eggs taken from Aesop fables in Macedonian. The story in Macedonian is as follows: Си беше еден Фармер и имаше една Гуска на неговата фарма. Но, тоа небеше обична Гуска, тоа беше најубавата Гуска на светот, затоа што секој ден таа му несеше по едно убаво, блескаво, златно јајце. Фармерот ги продаваше јајцата на пазар и така почна да се збогатува. Но, не помина долго време и фармерот почна да станува нетрпелив со Гуската. Мислеше дека не се збогатува доволно брзо, затоа што Гуската му даваше само по едно златно јајце на ден. Еден ден, откако заврши со броење на парите, му текна дека ако ја убие Гуската и ја расечи на половина ќе може да ги извади сите златни јајца одеднаш. И така, фармерот ја уби Гуската. Но, тој не најде ниту едно златно јајце, ама за жал неговата скапоцена Гуска беше мртва.Log in to write your own reviewREVIEWS

No book reviews as yet.


Log in to write your commentsCOMMENTS

No comments as yet.


Log in to write your story

STORIES

No stories as yet.


Log in to submit your imageDRAWINGS AND IMAGES

These are the images or drawings related to the book sent by our users. If you would like to submit drawings and images, use the form above.


No images or books as yet.


No sheets as yet.